Jste zde

Instituce a úřady

Živnostenský úřad Praha 1

Vodičkova 681/18, 110 00 Praha, Nové Město

Úřad zpracovává ohlášení živnosti, oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů. Rozhoduje o vydání koncese, rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění. Plní funkci centrálního registračního místa (CRM). Vede živnostenský rejstřík.

Jste zde